Студопедия Норми напрацювання (строки служби) до ремонту та списання

20.02.2017

Норми напрацювання (строки служби) до ремонту та списання

1. Норми напрацювання (строки служби) до ремонту та списання визначені у керівництві про норми напрацювання до ремонту та списання АТ і майна (наказ МО РФ №370 від 1996 р.) поширюються на автомобілі, спеціальні колісні шасі, автомобільні базові шасі озброєння, техніки видів Збройних Сил Російської Федерації, родів військ і служб, автомобільні шасі, багатоосний важкі колісні тягачі, гусеничні тягачі, транспортери-тягачі і транспортери, трактори, причепи та напівпричепи, автомобільні кузови-фургони, уніфіковані багатоцільові кузова-контейнери типу КК, автомобільні і тракторні двигуни стаціонарних і пересувних установок, пневматичні шини**, акумуляторні батареї і прилади нічного бачення для автомобільної техніки, що знаходяться у військових частинах, військово-навчальних закладах, організаціях Збройних Сил Російської Федерації***, у тому числі і в організаціях Збройних Сил Російської Федерації, які не перебувають на кошторисно-бюджетному фінансуванні.

2. Норми напрацювання до ремонту і списання встановлюються для інтенсивного використання машин****, двигунів стаціонарних і пересувних установок.

Іменуватися машинами.

** пневматичні шини для стислості будуть іменуватися шинами;

**** До машин інтенсивного використання відноситься машини, що виробляють встановлену норму напрацювання до капітального ремонту протягом не більше 12 років.

3. Строки служби до регламентованого ремонту (заміни автомобільних базових шасі озброєння та військової техніки) і списання встановлюються для машин малоінтенсивного використання*.

4. Ресурс до ремонту і (або) списання автомобільного майна, зазначеного в цьому Посібнику, визначається нормами напрацювання — для нових шин і щин, відновлених накладанням протектора; норм напрацювання і термінами служби — для акумуляторних батарей; термінами служби — для приладів нічного бачення і кузовів.

5. В організаціях Збройних Сил Російської Федерації, які не перебувають На кошторисно-бюджетному фінансуванні, напрацювання до списання машин, придбаних на штатне укомплектування за рахунок фондів Міністерства оборони Російської Федерації, визначається згідно з нормами, встановленими цим Керівництвом, а машин, придбаних за рахунок інших коштів, у встановленому порядку.

6. Ремонт і списання машин, пошкоджених при десантуванні і неможливості їх подальшого використання, здійснюються за їх фактичним технічним станом, незалежно від норм напрацювання (строків служби), встановлених цим Керівництвом.

7. Норми напрацювання (строки служби) машин, двигунів стаціонарних і пересувних установок, шин, акумуляторних батарей і приладів нічного бачення для автомобільної техніки, в тому числі й іноземного виробництва, марки (моделі) яких не вказані в даному Посібнику, прирівнюються до норм напрацювання (строків служби) аналогічних за типом і класом машин, шин, акумуляторних батарей і приладів нічного бачення для автомобільної техніки,

8. Передбачена цим Керівництвом коригування (зміна) норм напрацювання (строків служби) машин, двигунів стаціонарних і пересувних установок, шин і акумуляторних батарей застосовується в тому випадку, якщо вони використовувалися в особливих умовах експлуатації, зазначених у відповідних статтях Керівництва, не менше 60% від загальної напрацювання або терміну служби.

9. Необхідні дані про напрацювання (строки служби) машин, шин, акумуляторних батарей записуються у відповідні розділи паспорта (формуляра) машини, форма якого наведена в додатку № 1 до цього Керівництва.

10. Встановлені цим Керівництвом норми напрацювання (строки служби) є мінімальними. Машини, двигуни стаціонарних і пересувних установок, шини, акумуляторні батареї та прилади нічного бачення для автомобільної техніки і кузова, виробили встановлену норму напрацювання (строк

* До машин малоінтенсивного використання належать машини з річним витратою моторесурсів,що не перевищує норм, встановлених для машин бойової та стройової груп експлуатації, служби) до ремонту або списання, але за своїм технічним станом придатні до експлуатації, підлягають подальшому використанню до граничного їх стану (спрацювання). Придатність до подальшої експлуатації встановлюється комісією, яка призначається командиром військової частини.

Результати перевірки технічного стану машин, двигунів стаціонарних і пересувних установок оформляються актами, що затверджуються командиром військової частини.Термін продовження пробігу (роботи) заноситься в розділ «Для особливих відміток» паспорта (формуляра) машини,

Посадові особи, відповідальні за експлуатацію автомобільної техніки, зобов’язані вживати заходів щодо забезпечення повного вироблення встановлених норм напрацювання (строків служби) машин і майна, зазначених у цьому Керівництві, і домагатися збільшення їх напрацювання (строків служби) понад встановлених норм.

11. Машини (крім гусеничних тягачів, транспортерів-тягачів, транспортерів і тракторів) піддаються капітальному ремонту один раз. Повторні капітальні ремонти проводяться згідно з рішенням Головного автобронетанкового управління Міністерства оборони Російської Федерації.

12. Норми напрацювання машин до списання (крім гусеничних тягачів, транспортерів-тягачів, транспортерів і тракторів) визначаються загальною напрацюванням машин з початку експлуатації до другого капітального ремонту, гусеничних тягачів, транспортерів-тягачів і транспортерів — до четвертого капітального ремонту, тракторів — до третього капітального ремонту.

13. Норми напрацювання до капітального ремонту і списання автомобільних базових шасі озброєння та військової техніки, вивільнених після демонтажу озброєння і військової техніки, що використовуються в якості транспортних або навчальних машин, визначаються згідно з нормами, встановленими цим Керівництвом з урахуванням виробленого ресурсу. При цьому автомобільних базових шасі озброєння та військової техніки, яким не проводився капітальний або регламентований ремонт, норма напрацювання до ремонту чи списання знижується за кожний наступний рік експлуатації на 15%.

14. Напрацювання до списання машин військових частин, дислокованих у віддалених районах країни, де відсутня виробнича база для капітального ремонту, а транспортування їх для ремонту у інші райони неможливо або економічно недоцільно, машин військових частин та організацій Збройних Сил Російської Федерації на території інших держав і апаратів старших груп російських військових фахівців визначається пробігом до першого капітального ремонту.

Перелік віддалених районів країни встановлюється Головним автобронетанковым управлінням Міністерства оборони Російської Федерації.

15. Напрацювання до списання машин, капітальний ремонт яких на авторемонтних підприємствах Міністерства оборони Російської Федерації припинений, а також машин іноземного виробництва, капітальний ремонт яких у Російській Федерації не виробляється, визначається пробігом До першого капітального ремонту, а списання при неможливості їх подальшого використання проводиться за фактичним технічним станом, що визначається комісією військової частини в установленому порядку.

Перелік машин, капітальний ремонт яких не проводиться, встановлюється Головним автобронетанковым управлінням Міністерства оборони Російської Федерації.

16. Дозволяється направляти у капітальний ремонт легкові, санітарні автомобілі та автобуси з термінами служби 8 років і списувати їх в установленому порядку через 15 років експлуатації незалежно від напрацювання, якщо кузов до подальшої експлуатації не придатний.

17. Середній ремонт машин проводиться, як правило, не більше одного разу за пробіг до капітального ремонту, а також між капітальним ремонтом та списанням,

Середній ремонт виконується при пробігу не менше 60% від норми напрацювання до капітального ремонту для нових машин і не менше 50% від капітального ремонту до списання для машин, які пройшли капітальний ремонт.

Норми напрацювання машин до капітального ремонту і списання не змінюються від середніх строків проведення ремонтів.

18. Дозволяється списання вантажних автомобілів проводити після виконання ним трьох середніх ремонтів. При цьому другий середній ремонт виробляти замість першого капітального ремонту, а норми напрацювання до списання повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 1 цього Керівництва.

19. Напрацювання до ремонту і списання машин, спеціальне обладнання яких приводиться в дію від їх двигунів, вираховується з урахуванням роботи цих двигунів.

При цьому одна година роботи двигуна прирівнюється: для автомобілів всіх груп експлуатації (крім навчальної) — 25 км;

автомобілів навчальної групи експлуатації — 20 км; спеціальних колісних шасі, багатовісних важких колісних тягачів, гусеничних машин — 15 км; колісних тракторів — 10 км; гусеничних тракторів — 5 км пробігу.

Короткий опис статті: списання шин та акумуляторів 2016

Джерело: Студопедия — Норми напрацювання (строки служби) до ремонту та списання

Також ви можете прочитати