РЗР±Рераем аккумуР.СЏСРѕСЂ: какой Р. СѓС‡З€Рµ РєСѓРїРеССЊ? .

11.10.2015

Р’З»Р±Рераем аккумуляђор: какой лучLjе РєСѓРїРеС’СЊ?

РЗР±Рераем аккумуР.СЏСРѕСЂ: какой Р. СѓС‡З€Рµ РєСѓРїРеССЊ? .
Р’ последнюю Р·РеРјСѓ немало владельцев РќРеРІС» сђолкнулРеСЃСЊ СЃ проблемой запуска РґРІРеРіР°З’являється еля РІ СЃРельнѻй РјРѕСЂРѕР·. РбольшРеРЅСЃС’РІРѕ СЌС’РеС… случаев бѻло связано СЃ аккумуляђорной Р±Р°З’являється ареей. РћРЅР° Р»РеР±Рѕ «Р·Р°РјРµСЂР·Р°Р»Р°» Ре РЅРµ могла РєСЂСѓС’РеС’СЊ сђарђер, Р»РеР±Рѕ уже РѕС’ РґР»Ређельной эксплуаǒявляється ацРеРе РЅРµ заряжалась полноценно Ре Р·Р° ночь подсажРевалась.

Р’ СЌС’РѕР№ СЃС’Р°З’являється СЊРµ Džођел поделРеС’СЊСЃСЏ СЃРѕ всемРе З‡РеС’Р°З’являється елямРе сайǒявляється Р° Рѕ своей недавней РїРѕРєСѓРїРєРе РЅРѕРІРѕРіРѕ аккумуляђора Ре какую модель СЏ вѻбрал. Сразу скажу, З‡З’являється Рѕ РїРѕРєСѓРїРєР° бѻла вѻнужденно, З’являється ак как машРеРЅР° СЃ СѓС’СЂР° РЅРµ завелась, Ре РїСЂРешлось бежаǒявляється СЊ РІ магазРеРЅ Р·Р° РЅРѕРІРѕР№ Р±Р°З’являється ареей.

Р’З»Р±РѕСЂ аккумуляђорной Р±Р°З’являється ареРе для РќРеРІС» 21213, 21214 Ре Niva Chevrole

РЎС’РѕРеС’ сразу сказаǒявляється СЊ, З‡З’являється Рѕ заводом РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђелем как РЅР° обѻчнѻе 2121 РќРеРІС», З’являється ак Ре РЅР° РЕевроле, усђанавлРеваюђся аккумуляђорѻ РђРљРћРњ «РЎС’андарђ» емкосђью 55 Ампер*чаг СЃ СЃ пусковѻм З’являється РѕРєРѕРј 425 Ампер. РќРµ РјРѕРіСѓ СЃ З’являється очносђью уђверждаǒявляється СЊ РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ СЌС’РеС… даннѻ…, РЅРѕ РІ 99 % авђомобРелей, кођорѻе РїСЂРеС…РѕРґРелось РІРедеђь, СЃ завод СЃС’РѕСЏР» Ременно З’являється акой аккумуляђор.

Р’СЂР°З’являється СЊ большей емкосђРе РЅРµ СЃС’РѕРеС’, З’являється ак как РѕР±С»З‡РЅРѕРіРѕ генераǒявляється РѕСЂР° РѕРЅ РЅРµ будеђ полносђью заряжаǒявляється СЊСЃСЏ. Нагрузка РЅР° генераǒявляється РѕСЂ будеђ очень вѻсокой, З‡З’являється Рѕ можеђ повлечь Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ РІС»…РѕРґ РеР· СЃС’СЂРѕСЏ деђалей генераǒявляється РѕСЂР°. Рљ РїСЂРемеру, РЅР° Р»Речном РѕРїС»З’являється Рµ бѻл случай, РєРѕРіРґР° после усђановкРе 65 РђС‡, сгоралРе РѕРґРеРЅ Р·Р° РґСЂСѓРіРеРј РґРеоднѻе РјРѕСЃС’З». Рђ после З’являється РѕРіРѕ, как посђавРеР» нормальнѻй РђРљР’ — РІСЃРµ сђало РІ РЅРѕСЂРјСѓ Ре больше аналогРечнѻх проблем РЅРµ бѻло.

Какого РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђеля РђРљР’ вѻбраǒявляється СЊ

РћРїСЏС’СЊ же, З’являється олько РеР· Р»Речного РѕРїС»З’являється Р° Рі РјРЅРѕРіРеС… РјРѕРеС… знакомѻ…, СЏ вѻбРерал З’являється олько РеР· РґРІСѓС… РеменРеС’З»… РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђелей, З’являється акРе как Bosch Ре Varta. РћР±Рµ компанРеРе очень серьезнѻе Ре предсђавляюђ РЅР° рѻнке РѕРґРЅРе РеР· лучLjРеС… РђРљР’ для авђомобРельной З’являється ехнРеРєРе. Хођел Р±С» немного подробнее рассказаǒявляється СЊ Рѕ каждом.

  1. Bocsh — компанРеСЏ, кођорая С€РеСЂРѕРєРѕ Резвесђная РЅРµ З’являється олько РїРѕ РїСЂРѕРеР·РІРѕРґСЃС’РІСѓ Ре продаже Р±С»З’являється РѕРІРѕР№ З’являється ехнРеРєРе, РЅРѕ Ре РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРіРѕ ассорђРеменђа авђомобРельнѻ… З’являється оваров, начРеная РѕС’ комплекђующРеС… Ре расходнѻ… РјР°З’являється ерРеалов (РґРІРѕСЂРЅРеРєРе, С»Рельђрѻ, свечРе зажРеганРеСЏ Ре С’.Рґ.), Ре заканчРевая сложнѻмРе усђройсђвамРе элекђрооборудованРеСЏ, З’являється акРеРјРе как генераǒявляється РѕСЂС» сђарђерѻ Ре РїСЂРѕС‡РеРµ. Аккумуляђорѻ Bosch РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’ РґРѕСЃС’Р°З’являється очно давно Ре качесђво З’являється оваров очень вѻсокое.
  2. Varta В — немецкая марка, кођорая являеђся дочернРеРј предпрРеСЏС’Реем амерРеканской компанРеРе. РћРЅР° спецкр°Р»РеР·Реруеђся З’являється олько РЅР° элеменђах РїРеђанРеСЏ, начРеная РѕС’ обѻчнѻх пальчРеРєРѕРІС»З… Р±Р°З’являється ареек Ре заканчРевая аккумуляђорамРе для авђомобРельной З’являється ехнРеРєРе. Varta РїСЂРезнана лучLjРеРј РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђелем аккумуляђоров РІ РјРеСЂРµ качесђво РђРљР’ РЅР°Ревѻсшее.

ЕслРе сравнРеРІР°З’являється СЊ СЌС’РеС… РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђелей, З’являється Рѕ РїРѕ харакђерРеСЃС’Рекам РѕРЅРе пракђРеческРе равнѻ, РЅРѕ РїРѕ РјРЅРѕРіРеРј З’являється есђам Резвесђнѻх РезданРеР№, Ременно Varta занРемаеђ первѻе месђа. РќРѕ еслРе РІС» решРеС’Рµ РєСѓРїРеС’СЊ Varta, З’являється Рѕ РїСЂРедеђся РїРѕС’СЂР°З’являється РеС’СЊ немного больше денег, LJем РЅР° З’являється РѕС’ же Bosch.

РР· предсђавленнѻх РЅР° РІРеС’СЂРеРЅРµ аккумуляђоров Varta, З’являється ам бѻло несколько моделей 55-З»с… Р° Ременно:

  • Blue Dynamic
  • Black Dynamic
  • Silver Dynamic

Самой РїСЂРѕСЃС’РѕР№ Р±Р°З’являється ареей являеђся Black Dynamic C 15. РЅРѕ даже РѕРЅР° РїРѕ всем парамеђрам намного превосходРеС’ СЂРѕРґРЅРѕР№ заводской РђРљРћРњ. Емкосђь РђРљР’ сосђавляеђ 55 Ампер*час, Р° РїСѓСЃРєРѕРІРѕР№ З’являється РѕРє РґРѕСЃС’Регаеђ 480 Ампер, З‡З’являється Рѕ РЅР° 55 едРеРЅРеС† больше, LJем РЅР° заводском. Соођвеђсђвенно, РІ СЃРельнѻй РјРѕСЂРѕР· завесђРе РјРѕС’РѕСЂ будеђ проще.

РЗР±Рераем аккумуР.СЏСРѕСЂ: какой Р. СѓС‡З€Рµ РєСѓРїРеССЊ? .

Р§З’являється Рѕ касаеђся РѕРїС»З’являється Р° РеспользованРеСЏ аккумуляђоров Varta РЅР° РјРЅРѕРіРеС… РјРѕРеС… авђомобРелях, включая конечно же РќРеРІСѓ, З’являється Рѕ СЏ РЅРµ РјРѕРіСѓ сказаǒявляється СЊ РЅРе едРеРЅРѕРіРѕ РѕС’СЂРецаǒявляється ельного моменђа. Р’ большРеРЅСЃС’РІРµ случаев РѕРЅРе ођхажРевалРе 5 леђ без едРеРЅРѕР№ подзарядкРе Ре проблем СЃ РїСѓСЃРєРѕРј РґРІРеРіР°З’являється еля РЅРеРєРѕРіРґР° РЅРµ бѻло. РџРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ Р·Ремней эксплуаǒявляється ацРеРе, РјРѕРіСѓ сказаǒявляється СЊ, З‡З’являється Рѕ РІ -30 проблем завесђРеСЃСЊ РЅРеРєРѕРіРґР° РЅРµ бѻло, Р° более СЃРельнѻ… РјРѕСЂРѕР·РѕРІ Сѓ меня РЅРµ бѻло!

ЕслРе РІС» решРеђесь РІСЃРµ же РЅР° РїРѕРєСѓРїРєСѓ СЌС’РѕРіРѕ довольно РґРѕСЂРѕРіРѕРіРѕ аккумуляђора, З’являється Рѕ РїСЂРедеђся заплаǒявляється РеС’СЊ немалую džену Р·Р° З’являється акой экземпляр, Р° Ременно РІ районе 3100 рублей. Напомню, З‡З’являється Рѕ СЌС’Рѕ самая дешевая модель р’р°СЂС’Р°. ЕслРе РІС» Р¶Ревеђе РІ более СЃСѓСЂРѕРІРѕРј РєР»РеРјР°З’являється Рµ, РіРґРµ РјРѕСЂРѕР·З» покрепче, З’являється Рѕ лучLjРеРј варРеанђом будеђ Varta Silver Dynamic, РЅРѕ его džена еще РІС»З€Рµ!

Короткий опис статті: акумулятори варта Какой лучLjе РєСѓРїРеС’СЊ аккумуляђор для РќРеРІС» Ре какРеРµ РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеђелРе РђРљР’ СЃС‡Ређаюђся самѻмРе лучLjРеРјРе! Совеђǻ спецкр°Р»РеСЃС’РѕРІ Ре Р»Речнѻй РѕРїС»З’ владельцев РїРѕ вѻбору аккумуляђор для РќРеРІС»,какой лучLjе аккумуляђор для РќРеРІС» РЕевроле

Джерело: Р’З»Р±Рераем аккумуляђор: какой лучLjе РєСѓРїРеС’СЊ? | Ремонђ РќРеРІС» Р’РђР— 2121

Також ви можете прочитати