Послідовне зєднання елементів і акумуляторів в батарею.

27.06.2016

Напруга, струм, ємність. Що таке акумуляторна батарея.

На практиці часто буває необхідно отримати більшу напругу або струм, ніж може дати один елемент живлення (акумулятор). Для цього вдаються до поєднання елементів у батареї. Існують три способу з’єднання елементів: послідовне, паралельне та змішане.

Послідовне з’єднання елементів у батарею застосовується в тому випадку, коли необхідно збільшити напругу в ланцюзі.

При послідовному з’єднанні плюс першого елемента з’єднується з мінусом другого елемента, а плюс другого — з мінусом третього і т. д. Зовнішня ланцюг підключається до вільних кінців батареї.

Не слід плутати напругу з електрорушійної силою. Тільки при розімкнутому електричному ланцюзі напруга джерела струму чисельно дорівнює його е. д. с.

При послідовному з’єднанні е. д. с. батареї дорівнює сумі е. д. с. всіх елементів:

де Е б — е. д. с. батареї; Е 1. Е 2. Е 3 — е. д. с. елементів.

Загальна внутрішній опір батареї при послідовному з’єднанні елементів дорівнює сумі внутрішніх опорів всіх елементів:

де R про — внутрішній опір батареї; R о1. R 2. R о3 — внутрішні опору кожного елемента окремо.

Ємність батареї при послідовному з’єднанні елементів дорівнює ємності одного елемента, а максимально допустимий струм, яким можна розряджати батарею в цьому випадку, дорівнює максимально допустимому струму, який можна отримати від одного елемента.

Батарея, що складається з декількох однотипних елементів і замкнута на зовнішню ланцюг з опором R. створює в ланцюзі струм, величина якого підраховується за такою формулою:

I = E n / (r o n + R) ,

де I — величина струму в ланцюзі; E — е. р. с. одного елемента; r o — внутрішній опір одного елемента.

Розглянемо приклад. Акумуляторна батарея (на першій фотографії) складається з трьох послідовно з’єднаних акумуляторів ємністю 4, 3 а. ч з е .. д. с. 12 вольт і внутрішнім опором 0, 25 ом. Визначити е. д. с. батареї Е б. внутрішній опір R про і максимально допустимий розрядний струм батареї.

Э. д. с. батареї Е б = 3. 12 = 36 вольт.

Внутрішній опір батареї R про = R о1 + R 2 + R о3 = 0, 25. 3 = 0, 75 ом.

Розрядний струм I = 4, 3. 0, 1 = 0, 43 ампера (мається на увазі нормальний розрядний струм — 1/10 від ємності).

Короткий опис статті: ємність батареї Що таке послідовне з’єднання елементів і акумуляторів в батарею. Показано приклади розрахунків напруги, ємності, струму акумуляторів (елементів), з’єднаних в батареї. послідовне з’єднання елементів, послідовне з’єднання акумуляторів, струм в ланцюзі, напруга в ланцюзі, ємність акумуляторної батареї, ємність елементів живлення, як перевірити акумулятор, як перевірити батарейку, з’єднувальні проводи, затиск

Джерело: Послідовне з’єднання елементів і акумуляторів в батарею.
Напруга, струм, ємність. Що таке акумуляторна батарея.

Також ви можете прочитати