Посадова інструкція слюсаря КВП і Автоматики, Автоматика , Каталог

31.07.2015

Програми Автоматника і Метролога


Посада: Слюсар КВП і А

1. Загальні положення:

Підпорядкованість:

Слюсар КВП і А безпосередньо підпорядковується.

Слюсар КВП і А виконує вказівки.

(вказівки цих працівників ви виконуються тільки в тому випадку, якщо вони не

суперечать вказівкам безпосереднього керівника).

Слюсар КВП і А заміщує:

Слюсар КВП і А заміщує:

Прийом і звільнення від посади:

Слюсар КВП і А призначається на посаду і звільняється від посади

керівником відділу за погодженням керівником підрозділу.

2. Вимоги до кваліфікації:

Повинен знати:

Пристрій, взаємодія складних приладів, технологічний

процес їх складання та способи юстирування.

Електричні теплові схеми пристроїв теплової автоматики.

Пристрій і методи вивіряння складних контрольно-юстіровочних приладів.

Блок-схеми та принципові схеми перевіряються приладів, принцип дії перевіряються вимірювальних приладів, правила їх експлуатації. Пристрій, принцип роботи вимірювальних приладів і

установок, що використовуються в якості зразкових.

Взаємозв’язок показань приладів c роботою агрегатів, обчислення поправок, правила читання складних креслень автоматики, обробки складних діаграм.

Властивості оптичного скла, металів і допоміжних матеріалів, провідників, напівпровідників, що застосовуються в приладобудуванні.

Основи розрахунку зубчастих коліс різних профілів зачеплення.

Вимоги стандарту, інструкцій і методик на перевіряються вимірювальні прилади.

Основи фізики, механіки, телемеханіки, теплотехніки, електротехніки, метрології, прикладної і фізичної оптики, радіотехніки і електроніки в обсязі виконуваної роботи.

3. Посадові обов’язки:

Ремонт, регулювання, монтаж, випробування, налагодження, калібрування і тарування експериментальних, досвідчених і унікальною теплоизмерительной, автоматичної і електронної апаратури проекційних і оптичних систем, радіоактивних приладів, агрегатів радіостанцій, пеленгаторів, радарних установок.

Перевірка електровимірювальних приладів всіх типів і систем, в тому числі і зразкових класу точності 0,01 і вище.

Перевірка та настроювання блоків автоматики зі складними електронними схемами; підсилювачів, блоків контролю на автоматах c програмним управлінням.

Перевірка радіовимірювальних приладів всіх типів і систем, призначених для вимірювання фізичних величин.

Проведення арбітражних вимірювань.

Перевірка установок для вимірювання параметрів електронних, напівпровідникових приладів, інтегральних і логічних схем.

Виявлення та усунення неполадок в роботі апаратури.

Визначення ступеня зносу деталей і вузлів.

Наладка та комплексне випробування після монтажних схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін і технологічного обладнання.

Складання схем для перевірки пристроїв теплової автоматики.

Зняття градієнта c теплотехнічного устаткування підвищеної точності і його подальша атестація.

Математична обробка результатів вимірювань та оформлення необхідних матеріалів.

4. Права

Слюсар КВП і А має право давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов’язки.

Слюсар КВП і А має право контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому працівниками.

Слюсар КВП і А має право запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.

Слюсар КВП і А має право взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов’язки.

Слюсар КВП і А має право знайомитися c проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.

Слюсар КВП і А має право пропонувати на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією Посадовою інструкцією обов’язками.

Слюсар КВП і А має право виносити на розгляд керівника пропозиції про заохочення відзначилися працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Слюсар КВП і А має право доповідати керівникові про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку з виконуваною роботою

5. Відповідальність

Слюсар КВП і А несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених трудовим законодавством

Російської Федерації.

Слюсар КВП і А несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.

При переході на іншу роботу або звільнення від посади Слюсар КВП і А відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в справжню посаду, а в разі відсутності такого, особі його

замінює або безпосередньо свого керівника.

Слюсар КВП і А несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

Слюсар КВП і А несе відповідальність за завдання матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Слюсар КВП і А несе відповідальність за дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Слюсар КВП і А несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.

Короткий опис статті: квп і автоматика

Джерело: Посадова інструкція слюсаря КВП і Автоматики — Автоматика — Каталог статей — Програми Автоматника і Метролога

Також ви можете прочитати