Основні класи неорганічних сполук . Хімія 8 клас . Шкільна програма

20.02.2017

Основні класи неорганічних сполук

Хімія 8 клас

Оксиди, їх склад, назви.

Кислоти, їх склад, назви.

Солі (середні), їх склад, назви.

Основи, їх склад, назви.

Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами. Класифікація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями. Класифікація кислот. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки при роботі з кислотами. Використання кислот.

Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ при нагріванні. Заходи безпеки при роботі з лугами. Використання основ.

Поняття про амфотерні гідроксиди.

Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.

Значення експериментального методу в хімії.

Розрахункові задачі:

5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Демонстрації:

1. Зразки оксидів.

2. Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою.

3. Зразки кислот.

4. Хімічні властивості кислот.

5. Видобуток соляної кислоти і досліди з нею.

6. Зразки основ.

7. Хімічні властивості основ.

8. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

9. Зразки солей.

10. Хімічні властивості солей.

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження утвореного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

12. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор (V) оксиду у воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація його лугом.

Лабораторні досліди:

1. Дія розчинів кислот на індикатори. у.) за відомою масою, кількістю речовини одного з реагентів чи продуктів реакції;

— розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги за допомогою індикаторів;

— складає план експерименту, проводить його, робить висновки;

— розв’язує експериментальні задачі;

— висловлює судження про значення хімічного експерименту як джерела знань, про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини;

— дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.

Короткий опис статті: кислотні акумулятори Вашій увазі ми пропонуємо шкільну програму з предмету Хімія 8 клас, у тому числі тему уроку Основні класи неорганічних сполук, а також тематичні реферати, біографії та ін Основні класи неорганічних сполук, Хімія 8 клас, шкільна програма, програма Хімія 8 клас, тема уроку Основні класи неорганічних сполук

Джерело: Основні класи неорганічних сполук | Хімія 8 клас | Шкільна програма

Також ви можете прочитати