Облік шин та акумуляторів . Агро Кошик

20.02.2017

Облік шин та акумуляторів

У статті викладено порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку шин та акумуляторів.

надворі Вже осінь… Власники колісних транспортних засобів (далі — КТЗ) знають, що прийшов час готувати техніку до зими: зняти і зарядити акумуляторну батарею, «перевзути» залізного коня. Завдання бухгалтера — правильно відобразити такі операції в обліку. При цьому слід знати, що облік автошин та акумуляторів має ряд особливостей.

Експлуатаційні норми

Перш за все зазначу, що для шин і акумуляторних батарей (далі — АБ) існують спеціальні норми, які визначають середній ресурс, необхідний для їх безпечної експлуатації.

Експлуатаційні норми встановлені наказами Мінтрансу та зв’язку України від 20.05.06 р.:

• № 488 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для особливих умов експлуатації» (далі — Норми для шин);

• № 489 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі» (далі — Норми для АБ).

Що стосується шин, то норми встановлені у таких одиницях:

• для автомобілів — у тис. км;

• для тракторів — в мотогодинах.

Зауважу, що застосовувати вказані норми повинні всі підприємства, що експлуатують КТЗ загального призначення і спеціальні машини, виконані на колісних шасі, які пересуваються вулично-дорожній мережі загального користування та в особливих умовах експлуатації.

Зверніть увагу: норми для шин не поширюються на КТЗ і спецмашини на колісних шасі, які здійснюють тільки агротехнічні, лісотехнічні та інші технологічні операції без пересування вулично-дорожньою мережею загального користування (розд. 1 Норм для шин).

Це означає, що для таких спеціалізованих сільгоспмашин, як комбайни (зернозбиральні, бурякозбиральні тощо) і трактори, які виконують суто сільськогосподарські роботи, норми не застосовуються. Зношені шини списуються на підставі висновку фахівців технічних служб.

Норми для експлуатації акумуляторів встановлені в місяцях.

Слід також підкреслити, що і ті і інші норми є швидше технічними, ніж бухгалтерськими документами. Встановлювати і тим більше коригувати їх — обов’язок техслужб (начальника автогосподарства або головного механіка). Вони можуть змінити як у бік збільшення, так і убік зменшення. Методика коригування норм для особливих або фактичних умов експлуатації, відмінних від нормальних, викладена в розділах 6 Норм для шин і Норм для АБ.

Працівники автогосподарства і механіки проводять відповідні розрахунки письмово та подають їх на розгляд керівництву. Прийняті норми фіксують в наказі по підприємству і доводять до відома виконавців (водіїв, трактористів) і працівників бухгалтерсько-економічної служби для контролю за списанням.

Якщо норми не встановлені

Зрозуміло, прогрес не стоїть на місці, з’являються нові марки авто, тому норми не можуть охопити всі моделі техніки. Якщо для вашого КТС немає діючих норм, ви можете встановити тимчасові норми середнього ресурсу шин і акумуляторів (п. 3.7 Норм для шин і розд. 5 Норм для АБ).

Для цього потрібно звернутися в Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут (р. Київ), який займається розробкою таких норм.

Важливий нюанс: якщо виробник встановив інші норми або гарантії для конкретних конструкцій шин, АБ чи КТЗ, то норми, затверджені Мінтрансом, не застосовуються (п. 3.8 Норм для шин та п. 3.9 Норм для АБ). Тому рекомендую перевірити технічну документацію на автомобіль або договір купівлі-продажу. Можливо, там зафіксовані необхідні експлуатаційні норми, якими ви можете користуватися.

Придбання шин та АБ

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. за № 291, шини відображаються на субрахунку 207 «Запасні частини» до рахунку 20 «Виробничі запаси». Вважаю, що тут же слід вести облік і АБ.

У той же час зауважу, що бухгалтерський облік шин та АБ залежить від способу їх надходження на підприємство.

Спосіб 1. Якщо ви придбали комплект шин або АБ, то їх слід враховувати поштучно, як запаси, на субрахунку 207 відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». В податковому обліку їх вартість відноситься на валові витрати і бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток. Сума ПДВ, сплачена при купівлі (при наявності податкової накладної), включається до складу податкового кредиту (пп. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Спосіб 2. Якщо ви придбали транспортний засіб, то акумулятор та шини, як установлені на колесах, так і запасні, окремо не обліковуються — вони увійдуть в балансову вартість техніки, яка відображається на субрахунку 105 «Транспортна техніка» або 104 «Машини та обладнання». Відповідно у податковому обліку техніка увійде до складу груп 2 і 3 основних фондів, а надалі буде амортизуватися.

Аналітичний облік шин, що перебувають на складі, ведуть за ступенем зношеності (нові, вживані і підлягають ліквідації), а також видами, сортами і розмірами. Для цього рекомендується вести спеціальні Картки обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (форма дана в додатку 5 до п. 7.1 Норм для шин).

У картці, яку заводять на кожну шину, що відображають всі відомості про її роботу: пробіг (наробіток) шини за місяць (на підставі шляхових листів), дані про технічний стан, дати зняття і встановлення шин, причини вилучення з експлуатації, дефекти. Керівництво транспортного господарства аналізує інформацію та виявляє причини недопробігу шин. Картка з відповідним висновком комісії про списання шини та зазначенням підстав для списання може служити актом на списання (п. 7.1 Норм для шин).

Аналітичний облік акумуляторів ведуть за типами і марками автомобілів, місць їх зберігання та технічного стану (нові, відремонтовані й ті, що потребують ремонту). Кожному акумулятору присвоюють складський гаражний номер і заводять Картку обліку наробітку та відстежування обігу АБ (форма наведена в додатку 12 до п. 8.2 Правил експлуатації акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу та зв’язку України від 02.07.08 р. № 795). У цій картці вказується дата видачі зі складу, номер і марка автомобіля, на який встановлений даний акумулятор.

Заміна та списання

Операції із заміни шин та акумуляторів не відносять до технічного переоснащення, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення техніки (п. 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 р. № 102). Вони вважаються заходами підтримання її працездатності і справності і включаються до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7).

Для списання використовують Норми для шин і Норми для АБ. Якщо фактичний пробіг шин або наробіток АБ досягає встановлених норм, об’єкт підлягає списанню.

Правда, це не єдина умова для списання. Якщо середній ресурс шини або АБ вироблений, але технічні показники дозволяють подальшу експлуатацію, то її можна використовувати. І навпаки, якщо ресурс не вироблений, а об’єкти прийшли в непридатність (є висновок комісії), то шину або АБ списують.

Вартість встановлених на шин КТЗ і АБ відносять у дебет рахунків витрат в залежності від того, де використовується техніка (рахунки 23, 91 — 94). Далі шина відображається в аналітичному обліку тільки за кількістю (за аналогією з МШП).

Заміна АБ проводиться тільки в обмін на знятий акумулятор. Встановлений акумулятор далі обліковується в картці обліку основного засобу.

При заміні шин (наприклад, літніх на зимові) знята шина буде враховуватися на складі в кількісному вираженні.

Крім того, облік повернення АБ і шин залежить від їх технічного стану:

• якщо строк використання (норма) закінчився, але вони придатні до використання, то їх необхідно відновити за ціною можливої реалізації: Дт 207 — Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів»;

• якщо термін служби (норма) не закінчився, а шина прийшла в непридатність, то на вартість недопробігу сторнуються витрати: Дт 23, 91 — 93 — Кт 207 «Запасні частини». Одночасно така вартість шини відноситься в дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Застосування норм в цілях оподаткування

Не секрет, що експлуатаційні норми знаходяться в зоні особливої уваги податкових органів і служать засобом зменшення валових витрат і податкового кредиту. І хоча ці норми є технічним документом, в податковому обліку без них не обійтися, особливо коли мова йде про списання недоизношенных шин і АБ.

тобто виходить, що якщо шини або АБ прийшли в непридатність, до закінчення строків експлуатаційних норм, отже, частина витрат на придбання не пов’язана з господарською діяльністю.

Тому в обліку з податку на прибуток частину вартості шини, відповідну недопробігу, виключають з валових витрат шляхом відображення такої суми гр. 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

В обліку ПДВ частина податкового кредиту, що дорівнює недопробігу шини, зменшують методом «сторно». Те ж саме стосується і акумуляторів, які не відпрацювали свій нормативний ресурс.

Розглянемо, як відображаються в обліку операції з шинами. Операції з АБ проводять аналогічно.

Приклад

Підприємство купило одну шину вартістю 480 грн. у т. ч. ПДВ — 80 грн. Шина була встановлена на автомобіль ЗІЛ-130. Її експлуатаційна норма — 75 тис. км. Шина прийшла в непридатність через дострокового зносу. Її пробіг склав 50 тис. км.

Отже, недопробіг шини дорівнює: 75 тис. км — 50 тис. км = 25 тис. км.

Визначимо суму ПДВ, яку треба виключити з податкового кредиту: 25 тис. км х 80 грн. 75 тис. км = 27 грн.

Розрахуємо суму валових витрат, яку необхідно зменшити: 25 тис. км х 400 грн. 75 тис. км = 133 грн.

Короткий опис статті: списання шин та акумуляторів 2016 У статті викладено порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку шин та акумуляторів…надворі Вже осінь… Власники колісних транспортних засобів (далі — КТЗ) знають, що прийшов час готувати техніку до зими: зняти і зарядити акумуляторну батаре…

Джерело: Облік шин та акумуляторів | Агро Кошик

Також ви можете прочитати