Бланк картка обліку автомобільних шин рб . volkov-psk.ru

20.02.2017

Бланк картка обліку автомобільних шин рб

Обкатка технічних засобів здійснюється у відповідності з вимогами заводів-виготовлювачів, викладеними в керівництвах і інструкціях з експлуатації. Подорожній лист видається водію під розписку в журналі видачі, повернення шляхових листів і експлуатаційних карт уповноваженою на те посадовою особою за умови, що попередній подорожній лист зданий на обробку. Шкурки від полеглих звірів повинні бути відвантажені в установленому порядку заготівельним організаціям та іншим покупцям окремими партіями, в тому числі шкурки м’ясоїдних хутрових звірів, до початку масового забою звірів. Догляд за технічними засобами, обладнанням та інструментом здійснюється особовим складом бойового розрахунку зміни у встановлений розпорядком дня час. Виправлення помилкових записів здійснюється методами, що дозволяють встановити дату, підстава поправки і особа, яка її здійснила. Прописати, прямим або непрямим витратам компанія буде відносити послуги сторонніх організацій з шиномонтажу.Що стосується списання автошин і дисків в бухгалтерському обліку, то це буде залежати від обраного компанією та затвердженого в обліковій політиці методу. Резервні технічні засоби перед постановкою на бойове чергування повинні пройти щоденне технічне обслуговування, яке виконується водіями заступають і змінюються змін.

Заповнюється водієм безпосередньо після кожного виїзду. На бланках експлуатаційних карт проставляються серія, номер та печатка підрозділу. Результати перевірки заносяться в журнал ТО-1 технічного засобу. Мета діагностування при проведенні технічного засобу полягає у потребі визначення окремих операцій технічного обслуговування, прогнозування моменту несправного стану та оцінки якості виконання робіт. Документальне оформлення роботи автомобільних шин Облік автошин має ряд особливостей. Ці дані відображаються в картках обліку роботи замінної і запасний шин. Взамін загубленої виписується нова експлуатаційна карта, в якій відновлюються всі дані про машину та її роботі. Норма експлуатаційного пробігу шини не повинна бути нижче 25 відсотків від середньостатистичного пробігу.На сьогоднішній день і Правила, і Тимчасові норми втратили силу.

Агрегати, вузли і механізми, що підлягають відновленню, видаються з проміжного складу для проведення ремонту за видатковою накладною, одночасно з цим відкривається замовлення на ремонт. Звіт складається за кількістю голів та живою масою окремо з основного стада та молодняку тварин на вирощуванні і відгодівлі та подається в бухгалтерію для перевірки і запису в регістри бухгалтерського обліку по руху тварин. Розглянемо порядок документального оформлення деяких операцій, пов’язаних з використанням автотранспорту. Майстерня призначена для проведення слюсарно-механічних робіт при виконанні дрібного поточного ремонту технічних засобів, обладнання та інструменту, а також їх технічного обслуговування. Комора призначена для зберігання запасних частин до технічних засобів, запасного устаткування, пристосувань і експлуатаційних матеріалів. Необхідно оберігати шини від попадання на них бензину, гасу та олії. Записи відображають за дебетом рахунку 10 і кредитом рахунку 20 до того моменту, поки не настане встановлений пробіг шини не будуть зняті з експлуатації у зв’язку з непридатністю. Заміна літніх шин на зимові і навпаки є необхідною умовою для підтримки експлуатаційних властивостей автомобіля, та назвати це ремонтом не можна, так як не відбувається вибуття зношених шин. Оборотний фонд підтримується за рахунок надходження нових і відремонтованих агрегатів, вузлів, запасних частин і приладів, у тому числі і оприбуткованих від списаних технічних засобів.

Середня висота записується у графу «Технічний стан шини при установці». Після ремонту місцевих пошкоджень облік роботи шини триває в тій же картці. Звіряльна відомість складається для визначення результатів інвентаризації. В ній відображають тільки ті цінності, за якими встановлені розбіжності. Дані актів щодня записують у Книгу обліку руху тварин і птиці (форма N 301-АПК). Він є підставою для нарахування заробітної плати працівникам ферми і ведення зоотехнічного обліку. Після ремонту виконавець записує результати виконаної роботи в журнал обліку ТО і ремонту засобів зв’язку і формуляр. Рекламації щодо якості ремонту місцевих пошкоджень шин можуть бути пред’явлені протягом року після ремонту.

Витяг з плану — графіка надсилається в підрозділи з надзвичайних ситуацій, технічні засоби яких підлягають ремонту. Відомості про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей записуються в інвентаризаційні опису чи акти інвентаризації. Шини обліковуються за заводськими номерами, які записуються в картку обліку роботи шин з усіма літерами та цифрами. Підприємство, що отримало рекламацію, розглядає її і протягом місячного терміну після отримання зобов’язана повідомити заявника про своє рішення шляхом направлення автотранспортної організації (власнику) одного примірника висновку.

Матеріально відповідальна особа несе відповідальність за знаходження в експлуатації не проштампованных постільних речей. 5.2.2. Приріст живої маси визначають за віковими групами тварин і птиці.

Напрацювання акумуляторної батареї враховують в тих же одиницях, що і обладнані нею автотранспортні засоби, тобто в кілометрах пробігу або мотогодинах роботи з цією батареєю. При великому обсязі робіт для одночасного проведення інвентаризації створюються робочі інвентаризаційні комісії. Водій сменяющейся зміни зобов’язаний внести всі записи про роботу технічних засобів під час бойового чергування в експлуатаційну карту (записи в експлуатаційну карту заносяться безпосередньо після кожного виїзду технічного засобу) та підготувати технічне засіб до здачі. При виявленні недостачі деталей або інструменту, а також несправності вузлів (при непошкоджених пломб) складається акт, який служить підставою для пред’явлення претензій заводу-виробника або постачальника. Для правильного обліку пробігу шин працівнику, відповідальному за облік роботи шин, необхідно щоквартально вибірково перевіряти за заводськими номерами відповідність шин, фактично експлуатуються на автомобілі, шин, закріпленим за автомобілем по картках обліку. Експлуатація технічних засобів з несправним спидометровым обладнанням, порушеною або неправильної пломбировкой забороняється. Доцільніше виробляти такі виміри в площинах природної симетрії колеса. В кожному перерізі висота малюнка визначається по зоні бігової доріжки, що має максимальний знос. Перший примірник звіту залишається в цеху інкубації, другий — з доданими підтверджуючими документами представляється в бухгалтерію організації. Таким чином, якщо відразу необхідно вести облік роботи автомобільних шин, то для кожної шини потрібно заповнити пробіг на момент початку роботи з програмою. Порядок виведення з бойового розрахунку на ТЕ технічного засобу і заміни його резервним визначається з урахуванням місцевих умов начальником гарнізону з надзвичайних ситуацій.

Зняті шини можна оцінити за склалася на дату повернення вартості виходячи з ціни їх можливого використання з урахуванням даних про фактичний пробіг. Перевірка працездатності технічних засобів і обладнання з мотоприводом, що перебувають у резерві, здійснюється один раз на тиждень — по п’ятницях. Технічні засоби, що пройшли ТО-2 (ремонт), отримує начальник (заступник начальника з тилу, службі) і старший водій підрозділи з надзвичайних ситуацій за актом здачі (видачі) технічного засобу (агрегату) на технічне обслуговування і ремонт. Керівництво має право затвердити наказом власну форму обліку пробігу автомобільних шин та порядок її заповнення.При зміні літньої гуми на зимову виникає питання, як врахувати цю операцію. Порядок проведення інвентаризації (кількість інвентаризацій в звітному році, строки їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що перевіряються при кожній з них, і т. д.) визначається облікової політикою організації, затверджується її керівником. Незалежно від способу доставки повинні бути в стані, що забезпечує їх пересування своїм ходом (крім аварійних), за умови, що їх технічний стан забезпечує безпеку руху. Списання акумуляторних батарей і їх здача здійснюються у встановленому порядку з урахуванням строків експлуатації, регламентованих нормативними документами Республіки Білорусь. Річний план-графік ТО-1 розробляється у кожному гарнізоні МНС начальником технічної служби гарнізону, узгоджується з відділом ліквідації надзвичайних ситуацій і затверджується начальником гарнізону. Фактична собівартість придбання (заготовляння) матеріалів складається з вартості за цінами придбання (заготовляння) і витрат по заготівлі і доставці цих цінностей на організацію.

Схожі записи:

Короткий опис статті: списання шин та акумуляторів 2016

Джерело: Бланк картка обліку автомобільних шин рб | volkov-psk.ru

Також ви можете прочитати