Бізнес-план автомийки, Контрольна.ру

28.04.2016

бізнес-план автомийки

1. Організаційний план. 3

2. Правове забезпечення діяльності фірми. 5

3. Оцінка ризику та страхування 6

4.Фінансовий план. 8

5.Стратегія фінансування. 13

Список літератури 14

Введення 1. Організаційний план.

Предпологаемая організаційна структура ТОВ Автомийка — Товариство з обмеженою відповідальністю. Управління фірми буде здійснюватися 1 людиною — засновником фірми.

Фірма буде мати у своєму складі мийку автомобілів. Координація і взаємодія співробітників здійснюватиметься через офіс.

Планується відкрити одну точку мийки автомобілів.

Планується в складі фірми 2 основних робітників. Планується взяти на роботу ще 2 додаткових робітників, який повинні будуть виконувати різні функції. У майбутньому знову ж планується збільшувати їх кількість.

Кваліфікаційні вимоги до працівників не пред’являється. Всі працівники підприємства будуть працювати на постійній основі.

Таблиця 1.1.

Професія Опис виконуваної роботи Форма залучення Рівень кваліфікації Середня заробітна плата

1. Робочий

Надання послуг

Постійно

ні

2500 рублів

Проблем з кваліфікованою робочою силою у нашому місті не виникає, так як наше підприємство буде забезпечувати досить високий рівень зарплати.

Робітники будуть працювати тільки в денну зміну, у них 8-годинний робочий день, з двома вихідними днями.

Управлінський персонал: склад керівників фірми буде входити 1 людина — її засновник. Його вік становить 25 років, він має вищу технічну освіту.

У функціональні обов’язки управлінського персоналу входить прийняття управлінських рішень, аналіз ситуації на ринку, робота з персоналом. Засновник вправі в будь-який момент відкликати свою частку у фірмі, він володіє певною відповідальністю.

Кадрова політика фірми буде проста. У разі виходу когось із працівників, набір працівників здійснюється на конкурсній основі. Працівники будуть найматись спочатку з випробувальним терміном, а потім буде використовуватися контрактна система.

У фірмі не планується використовувати систему планування, професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Визначення якості роботи співробітників буде здійснюватися виключно на основі ефективності їх діяльності, тобто, виходячи з обсягу виконаної роботи. Просування працівників по службі не буде вироблятися.

Список літератури Список літератури

1.Любанова Т. П. Мясоєдова Ст. Л. Грамотенко Т. А. Олейникова Ю. А. Бізнес-план, Навчально-практичний посібник. М. Видавництво ПРІОР, 1998. 96 с.

2. Стратегічне планування / Під ред. Уткіна Е. А. М. Асоціація авторів і видавців ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 1998. 440 с.

3.Уткін Е. А. Кочетова А. В. Бізнес-план. Як розгорнути власну справу. М. АКАЛИС, 1996. 175 с.

4. Фатхутдінов Р. А. Виробничий менеджмент. Підручник для вузів. М. Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. 447 с.

5. Економіка: Підручник/ Під ред. доц. А. С. Булатова. 2-е вид. перероб. і доп. М. Видавництво БЕК, 1997. 816 с.

6.Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. М. Фінанси і статистика, 1997. 248 с.

7.Ділове планування (Методи. Організація. Сучасна практика): Навч. посібник / Під ред. В. М. Попова. М. Фінанси і статистика, 1997. 368 с.

Схожі роботи

В даний час однією з найбільш актуальних проблем сучасного менеджменту стає проблема розробки та реалізації бізнес-планів на підприємстві, оскільки наявність бізнес-плану є одним з інструментів підвищення прибутковості підприємства і захищає від невиправданих ризиків.

Метою розробки даного бізнес-плану є обґрунтування економічної доцільності здійснення комерційної операції по просуванню і реалізації на ринку р. Йошкар-Ола трикотажних виробів. Представлений вид продукції трикотажні вироби вітчизняного виробництва користується попитом на російському ринку.

Бізнес-план покликаний заздалегідь намітити бажану і практично здійсни-мую систему, схему підприємницьких дій, що забезпечують досягнен-ня поставленої мети у вигляді отримання прибутку в даній і наступних угодах. Бізнес-план — це обґрунтування проведення бізнес-операції, угоди, система раціонально, планомірно організованих заходів, дій, розрахованих на отримання в результаті прогнозованого результату.

Ефективність функціонування підприємства визначається багатьма обставинами. Серед них: вибір оптимальної технології і організації виробництва; своєчасне і раціональне ресурсне забезпечення; величина основного і оборотного капіталу; форми і методи реалізації продукції і т.

Незважаючи на всі труднощі і проблеми, у сфері приватного підприємництва в Росії зайняті вже мільйони людей. Однак бізнес — це зовсім особлива манера життя, що припускає готовність приймати самостійні рішення і ризикувати. Вирішивши зайнятися бізнесом, підприємець повинен ретельно спланувати його організацію.

Бізнес-план розроблений для нового виробництва — випуску віконних блоків. Виробництво буде реалізовуватися в рамках вже діючого підприємства БМУ МВС. Підприємство прагне в даному додатковому виробництві до отримання максимальної величини прибутку, що дозволить йому поліпшити своє фінансово-господарське становище і підвищити загальну рентабельність діяльності фірми.

«Люди завжди хочуть почати свою самостійну справу. Якщо їм навіть ніколи не вдається заробити більше, ніж кілька тисяч доларів в рік, все ж є щось привабливе у можливості будувати власні плани і виконувати різноманітні завдання, до щоденного вирішення яких дрібний підприємець має схильність» Поль Самуельсон Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх одержання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

Марі-Турекское райст є багатогалузевим підприємством, що здійснює наступні види діяльності: торгову, заготівельну, виробничу, громадське харчування та надає побутові послуги населенню. Місія Марі-Турекского райст — задоволення матеріальних та інших потреб його членів.

Вступ 3 I. ПРЕДПЛАНОВЫЕ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 5 1.Вивчення ареалу обслуговування 5 2.Демографічні характеристики 7 3.Сегментація потенційних клієнтів і оцінка ємності сегмента 8 4.Визначення споживчих переваг 10 5.Маркетингове дослідження ринку послуг 12 II.

Вибравши свою справу, необхідно спланувати, як ви його будете організовувати. Цей план потрібен всім: тим, у кого Ви збираєтеся просити гроші на реалізацію свого проекту, — банкірам та інвесторам; вашим співробітникам, які бажають зрозуміти свої перспективи і завдання; а головне — вам самим, щоб ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх розумність і реалістичність.

I. ВСТУП Цілі та задачі аналізу ринку Перш, ніж починати діяти на ринку, підприємцю необхідно мати по можливості повне уявлення про те, що на ньому відбувається. Повна і достовірна інформація про ринки, на яких діє фірма (зовнішні фактори), та самої компанії (внутрішні фактори) є основою ефективного планування і управління.

Вступ Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх можливого отримання, а також вміти чітко визначити ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

Запропонований в даній роботі бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування інвестицій і має на меті визначення укрупнених даних про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреби виробниц-ства в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають уявлення про комерційну, бюджетної та економічної ської ефективності розглянутого проекту й у першу чергу представ-ляющих інтерес для учасників-інвесторів проекту.

Короткий опис статті: бізнес план автомийки 1. Організаційний план.

Предпологаемая організаційна структура ТОВ Автомийка — Товариство з обмеженою відповідальністю. Управління фірми буде здійснюватися 1 людиною — засновником фірми.

Фірма буде мати у своєму складі мийку автомобілів. Координація і взаємодія співробітників здійснюватиметься через офіс. бізнес-план автомийки

Джерело: бізнес-план автомийки — Контрольна.ру

Також ви можете прочитати