АКБ, Mazda CX-5 Club, Всеросійський Автомобільний Клуб • Форум

16.07.2016

Re: АКБ

Порядок ініціалізації стану акумуляторної батареї

запобіжні Заходи:

• Якщо запуск двигуна був виконаний, коли капот автомобіля був відкритий, система i-stop не буде функціонувати до тих пір, поки не буде здійснено перезапуск двигуна з закритим капотом (це не є несправністю системи). У разі якщо двигун був запущений з відкритим капотом, зупиніть двигун, вимкніть запалювання, закрийте капот, і потім знову запустіть двигун.

• Якщо на сервісну станцію прибув автомобіль з непрацюючою системою i-stop, несправність не буде усунена простим виконанням ініціалізації стану акумуляторної батареї (ініціалізації системи i-stop). Визначте значення параметра BATT_SOC і, якщо воно становить менше 85%, виконайте зарядку батареї (в стандартному режимі постійним струмом 10А). (див. розділ Заряджання акумуляторної батареї [SKYACTIV-G 2.0]» («BATTERY RECHARGING [SKYACTIV-G 2.0]») керівництва з ремонту).

• При від’єднанні дроти від «негативного» виведення акумуляторної батареї з пам’яті блоку PCM стирається певна інформація. Тому після підключення проводу до «негативного» клеми акумуляторної батареї необхідно виконати наступну послідовність дій.

Мета

Пункт

Дії

Застереження/ примітки

Попереднім тільна перевірка блоку РСМ і стану АКБ

Якщо значення параметра BATT_SOC становить не менше 85%:

• Переходьте до наступного пункту (вихідні операції з ініціалізації стану АКБ).

Якщо значення параметра BATT_SOC становить менше 85%:

• Виконайте перевірку щільності електроліту в АКБ. (див. нижче «Порядок перевірки щільності електроліту акумуляторної батареї»)

Примітка

• Якщо значення BATT_SOC становить не менше 85%, то ініціалізація стану АКБ (пункти 2 — 10) може бути виконана без перешкод.

Вихідні операції з ініціалізації стану АКБ

Відкрийте капот, від’єднайте дріт від «негативного висновку» АКБ і зачекайте не менше 1 хвилини. Якщо провід вже був від’єднаний, упевніться, що з моменту його від’єднання пройшло не менше 1 хвилини.

Заходи безпеки

• Стирання певної інформації, що зберігається в пам’яті блоку РСМ, займає приблизно 1 хвилину після від’єднати проводи від «негативного» виведення АКБ. Перед повторним підключенням дроту до «негативного» висновку АКБ, зачекайте не менше 1 хвилини.

Від’єднайте колодку роз’єму датчика струму. Якщо колодка вже була від’єднана, то переходьте до наступного пункту.

Примітка

• Від’єднайте колодку роз’єму датчика струму, щоб уникнути пошкодження датчика при підключенні дроти до «негативного» висновку АКБ.

MMR/E001/12

Додаток 1

Сторінка 2 з 6

Мета

Пункт

Дії

Застереження/ примітки

Операції по стабілізації стану АКБ

Підключіть провід до «негативного» клеми акумуляторної батареї.

Виконайте такі дії, залежно від часу, що пройшов після відключення АКБ, або від того, що виконувалася зарядка батареї чи ні.

Якщо після відключення АКБ пройшло менше 1 години, або була виконана її зарядка:

1. Увімкніть фари (при цьому вимикач запалювання повинен знаходитися в стані OFF (Вимкнено)) і почекайте не менше 30 секунд (але не більше 1 хвилини).

2. Вимкніть фари і почекайте не менше 5 хвилин.

Якщо після відключення АКБ пройшло не менше 1 години, або її зарядка не виконувалася:

1. Почекайте не менше 10 секунд після підключення проводу до «негативного» клеми акумуляторної батареї, яку було виконано у пункті 4.

Заходи безпеки

• Якщо після виконання зарядки стан АКБ не стабілізувався, знизьте її напруга, трохи розрядивши АКБ. В іншому випадку ініціалізація стану АКБ може не завершитися належним чином.

Переконайтеся, що вимикач запалювання перебуває в стані OFF (Вимкнено), і перевірте напругу АКБ.

Напруга АКБ становить 12,5 – 12,7 В:

• Якщо напруга АКБ (параметр BATT_V) знаходиться в межах 12,5 – 12,7, переходите до виконання наступного пункту.

Напруга АКБ перебуває за межами діапазону 12,5 – 12,7 В:

• Виконайте наступні дії:

Якщо напруга АКБ перебуває за межами діапазону 12,5 – 12,7 та значення параметра BATT_SOC менше 85%:

— Виконайте перевірку щільності електроліту АКБ (див. нижче «Порядок перевірки щільності електроліту акумуляторної батареї»)

Значення параметра BATT_SOC не менше 85% і напруга АКБ менше 12,5 В:

1. Переведіть вимикач запалювання в стан ON (Увімкнено) і дайте двигуну попрацювати на холостому ходу 5 – 10 хвилин.

2. Переведіть вимикач запалювання в стан OFF (Вимкнено).

3. Повторіть виконання процедури з пункту 1 (Попередня перевірка блоку РСМ і стану АКБ).

Значення параметра BATT_SOC не менше 85% і напруга АКБ понад 12,7 В:

1. Увімкніть фари (при цьому вимикач запалювання повинен знаходитися в стані OFF (Вимкнено)) і почекайте, поки в результаті розряду АКБ напруга (параметр BATT_V) не знизиться до 12,5 — 12,7 Ст.

2. Вимкніть фари.

MMR/E001/12

Додаток 1

Сторінка 3 з 6

Підключіть колодку до роз’єму датчика струму.

Перевірка ініціалізації стану АКБ

Переведіть вимикач запалювання в стан ON (Увімкнено).

Перевірте стан (світиться або блимає) зеленого індикатора активації / жовтого сигналізатора несправності системи i-stop.

• Натисніть і утримуйте не менше 10 секунд вимикач системи i-stop. Перевірте стан (світиться або блимає) зеленого індикатора активації / жовтого сигналізатора несправності системи.

Якщо блимає індикатор системи:

— переходьте до наступного пункту.

Якщо блимає жовтий сигналізатор системи:

— Виконайте перевірку напруги АКБ за допомогою мультиметра (див. нижче «Порядок перевірки напруги акумуляторної батареї»)

Якщо жовтий сигналізатор системи горить постійно:

— Порядок ініціалізації виконаний неналежним чином. Переведіть вимикач запалювання в стан OFF (Вимкнено) і повторіть виконання процедури з пункту 1 (Попередня перевірка блоку РСМ і стану АКБ).

Примітка

• Перевірка стану зеленого індикатора активації / жовтого сигналізатора несправності системи i-stop дозволяє визначити, чи була виконана ініціалізація стану АКБ належним чином чи ні.

— Якщо зелений індикатор системи блимає, то ініціалізація стану АКБ пройшла успішно.

— Якщо жовтий сигналізатор системи блимає, то це означає, що АКБ може бути недостатньо заряджена або перезаряджаючи. (ініціалізація стану АКБ не завершена).

— Якщо жовтий сигналізатор системи горить постійно, то ініціалізація стану АКБ не виконана належним чином (ініціалізація стані АКБ не завершена).

Переведіть вимикач запалювання в стан OFF (Вимкнено).

Ініціалізація ISC

Запустіть двигун.

Примітка

• Якщо двигун не буде повністю прогрітий, то ініціалізація ISC не буде завершена, тому необхідно повністю прогріти двигун.

— Прогрів двигуна не можна вважати повним навіть у випадку, якщо згас блакитний індикатор низької температури охолоджуючої рідини, який гасне при температурі 40°С. Для перевірки прогріву двигуна доторкніться до шланга радіатора — якщо він теплий, то прогрів двигуна завершений.

Короткий опис статті: акб в автомобілі » Форум | Mazda CX-5 Club АКБ

Джерело: АКБ — Mazda CX-5 Club — Всеросійський Автомобільний Клуб • Форум • Клуб Мазда CX5

Також ви можете прочитати